Εντοπισμός plugin για WordPress - Σαρωτής ευπαθειών

Σαρωτής ευπαθειών

Δωρεάν σαρωτής ευπαθειών για WP

Το εργαλείο χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) και την TOP-200 λίστα με plugin για WordPress, για να εκτελέσει σε βάθος ανάλυση ενός ιστότοπου. Μόλις εντοπιστούν τα plugin και η έκδοση WordPress, ενεργοποιείται μια αναζήτηση ευπαθειών. Εάν εντοπιστούν ευπάθειες, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί. Εάν δεν υπάρχουν τρωτά σημεία, θα προταθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις.
Statistics
32867 ιστοσελίδες ελέγχθηκαν
782 ευπάθειες στη βάση δεδομένων
23670 ιστοσελίδες με ξεπερασμένα plugin