Οι Αξιολογήσεις Μας
Ιδιοκτησία
Προμήθειες Συνεργατών
Οδηγίες για τις Αξιολογήσεις

Norton Password Manager Αξιολογήσεις 2022

Ben Martens
Ben Martens
Δημοσιεύθηκε στις: 7 Σεπτεμβρίου 2022

Norton Password Manager - Αξιολόγηση: Γρήγορη Περίληψη από Ειδικό

Norton Password Manager is a secure and easy-to-use password manager that’s available either as a free download, or bundled with all of Norton’s 360 internet security plans.

While Norton Password Manager performs basic password management functions well and has all of the industry-standard security features like unbreakable 256-bit AES encryption and a zero-knowledge policy, it’s missing a lot of features and functionalities offered by the best password managers in 2022. However, Norton Password Manager is still a dependable password manager that offers a lot of improvement over most free competitors (including built-in password managers from Chrome, Firefox, iOS, or Android).

Norton Password Manager includes some pretty good features, like:

 • Unlimited password storage.
 • Password generator.  
 • Password vault auditing.
 • Biometric login for mobile users.
 • Basic 2FA login.
 • Automatic password changer. 

Norton Password Manager’s biggest downside is that it doesn’t offer advanced 2FA tools, password sharing between users, a built-in TOTP authenticator,  account recovery options, or complex form-filling tools, offered by many of the top premium password managers.

Competitors like 1Password, RoboForm, and Keeper include most of these features for a pretty low price. Dashlane even has a secure VPN and live dark web monitoring — and while Norton Password Manager doesn’t include these features, Norton’s impressive 360 package does. Norton 360 also has real-time malware scanning, comprehensive parental controls, anti-phishing protection, and even identity theft prevention for US users.

But users that aren’t in the market for a new internet security suite can also simply download Norton Password Manager for free — desktop users can access its browser extension on all of the most popular browsers, including Chrome, Safari, Firefox, and Edge, and its mobile app integrates easily with both Android and iOS. Plus, it’s 100% free, so there’s really no risk in trying it out.

🏅 Overall Rank 11 από 52 προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης
🔐 Encryption 256-bit AES
🎁 Free Plan Unlimited passwords, unlimited devices
💸 Pricing /
💰 Money-Back Guarantee /
📀 Operating Systems Windows, Android, Mac, iOS

Try Norton Password Manager

Norton Password Manager Full Review

Norton Password Manager Full Review

Norton Password Manager is a secure, minimal free password manager with some good extra features.

Norton Password Manager locks passwords behind 256-bit AES encryption, plus it offers unlimited password syncing across devices, password vault auditing, and biometric login for mobile users.

While Norton Password Manager doesn’t provide a lot of the extras that competitors like 1Password, Dashlane, and Keeper include, it’s a decent free password manager for most users in 2022.

Norton Password Manager Security Features

Norton encrypts the passwords in your vault with 256-bit AES encryption, which is virtually unbreakable.

Even with today’s immense computing power, it would take billions of years to crack 256-bit AES encryption with a brute force attack.

Additionally, because Norton uses end-to-end encryption, it’s impossible for anyone at Norton to access or accidentally leak your information — this zero-knowledge policy ensures that you are the only person that can access your password vault.

One problem with Norton’s zero-knowledge policy is its complete lack of an account recovery option — if you lose your master password, you won’t be able to access your password vault. Competitors like LastPass offer several different account recovery options, which I think Norton should definitely consider adding to its password manager.

While Norton Password Manager doesn’t include account recovery options, users can use biometric login (mobile app only) to log in without a master password. That said, mobile biometric login is great, but most premium competitors offer biometric login with compatible desktop computers too. Norton Password Manager also doesn’t offer two-factor authentication (2FA) with TOTP 2FA apps like Google Authenticator or USB 2FA tokens like YubiKey — again, this is something that the best password managers all provide.

But even though Norton Password Manager doesn’t offer as many security features as 1Password or Dashlane, it still offers good password security, especially for a completely free password manager.

Try Norton Password Manager

Password Vault

Norton Password Manager’s intuitive password vault can store logins, credit cards, addresses, and notes. Norton stores all vault information in the cloud, and it offers unlimited syncing between mobile and desktop devices. Very few other free password managers offer such generous cross-device syncing — Avira Password Manager and Bitwarden let you use their free versions on all devices, but LastPass only allows free users to sync passwords across mobile or desktop devices, not both.

Norton Password Manager Security Features

You can easily add new logins to your vault with Norton Password Manager’s password auto-save feature, which I’ll talk about more in the Ease of Use section of this review — but essentially, whenever you log into a website that isn’t saved to the password vault, you’ll get a notification from Norton Password Manager asking if it can save the new login to your vault, so you rarely have to worry about manually entering a login into your vault.

You can also manually enter information by clicking the “plus” sign in Norton Password Manager’s password vault. While Norton Password Manager doesn’t have as many entry customization options as competitors like RoboForm, it does let you add fields like date of birth, email, and phone number to your address — this allows Norton Password Manager to easily auto-fill basic web forms.

Norton’s “Wallet” can store and auto-fill credit and debit card information as well, which can be a real time-saver. I tested this feature on Etsy and a few smaller online retailers, and Norton Password Manager correctly auto-filled all of my payment information with a single click.

Norton Password Manager Security Features

You can click on any login’s individual entry in your vault to copy a username or password, or simply navigate directly to a specific webpage and log in automatically. However, it’s too bad that you can’t share passwords or vaults with other Norton Password Manager users, and I wish Norton Password Manager offered the option to make sub-folders within your vault (which both 1Password and LastPass offer).

The password vault also allows you to export your passwords as an HTML file, which is a welcome feature, but the option to export passwords as a CSV would be even better, as that is the more commonly used file type.

Overall, Norton Password Manager’s password vault is secure, intuitive, and it lets you save logins, financial information, addresses, and notes — making it easy to  access your saved information at any time and auto-fill both passwords and simple web forms.

Try Norton Password Manager

Safety Dashboard

Norton Password Manager Security Features

Norton’s Safety Dashboard is a simple vault auditing tool that ranks your overall vault health and flags weak, old, or duplicate passwords that need to be changed. The Safety Dashboard gives you an overall score for your password vault, also highlighting all of the passwords that need improving and dividing them into 4 categories:

 • Weak.
 • Duplicate.
 • Old.
 • Archived.

Clicking on one of these categories prompts the Safety Dashboard to display all of the logins in that category (for example, I selected “Duplicate” so I could easily go through the list of duplicate passwords and replace them with new, unique passwords).

Changing dozens of weak passwords can be a real chore, which is why I was really impressed to see that Norton Password Manager also includes an Autochange feature in its Safety Dashboard.

Norton’s Autochange is really good, boasting compatibility with major sites like Netflix, Paypal, Craigslist, and Spotify. I tested Autochange with my Craigslist account, and it was really easy to use — after clicking on the Autochange button in the Safety Dashboard, my browser navigated to Craigslist and showed me a notification that Norton Password Manager was changing my password. A few seconds later, I was back in the Safety Dashboard with a new, secure Craigslist password!

Norton Password Manager Security FeaturesI’d like to see Norton bundle its dark web monitoring feature with the Safety Dashboard (like Dashlane and 1Password do), but Norton 360 users can still access Norton’s excellent dark web monitoring as a separate feature.

Norton Password Manager’s Safety Dashboard makes it really easy to find unsafe passwords, and the convenient Autochange feature is a helpful tool for quickly changing logins on dozens of compatible sites.

Try Norton Password Manager

Password Generator

Norton Password Manager Security Features

Norton Password Manager features a password generator, allowing you to automatically generate passwords of a highly customizable length and complexity with a single click.

You can adjust whether the generated password includes letters, numbers, mixed case, and symbols. You can also adjust the length of the password all the way from 4 to 64 characters. However, Norton’s password generator doesn’t include an option to generate easy-to-remember passphrases, which Bitwarden does.

Unfortunately, Norton’s password generator has a few issues. First, the password generator isn’t accessible inside the browser extension — clicking on the password generator in the browser extension opens a new tab, and then you have to copy-paste your passwords out of this tab. This is kind of annoying, especially when premium password managers like Keeper can auto-generate and auto-fill new passwords directly from the browser extension.

Another small problem with Norton’s password generator is that it doesn’t save the adjustments you make to password complexity, meaning that — if you don’t like Norton’s default password generation settings — you’ll have to adjust them every time you create a new password.

Overall, Norton’s password generator is a little bit clunky, but it’s still a secure and quick way to generate secure, random passwords with just a couple of clicks.

Try Norton Password Manager

Norton Password Manager Plans and Pricing

Norton Password Manager is completely free. You don’t need to subscribe to any of Norton’s plans in order to use the service.

This is very impressive considering how many excellent features Norton Password Manager offers, many of which are on par with the best password managers in 2022. Dashlane and Keeper both require users to pay for a premium plan to unlock unlimited multi-device syncing, and LastPass only offers biometric scanning with its paid plan, but Norton Password Manager offers these features 100% free.

Norton Password Manager is also bundled with all of Norton’s excellent 360 internet security packages, which are available for individuals, families, mobile users, and more. You can read more about Norton 360, which is our favorite antivirus of 2022, right here.

Norton Password Manager is available for most popular desktop browsers, including Chrome, Safari, Edge, and Firefox, and it’s compatible with Android and iOS — it’s not the most full-featured password manager on the market, but it’s a good option for users looking for a secure password manager that won’t cost them a cent.

Try Norton Password Manager

Norton Password Manager Ease of Use and Setup

Norton Password Manager is pretty easy to use, but importing passwords from other vaults can be tedious.

Norton Password Manager is compatible with many popular browsers, including Chrome, Edge, Firefox, Safari, Internet Explorer, and Brave. Norton Password Manager’s app is also available on both iOS and Android.

In order to install the Norton Password Manager, you first have to create a my.norton login, which allows you to access Norton’s online dashboard and sync passwords across devices. I started with Norton Password Manager’s mobile app — I downloaded the app, created a my.norton account, and then I was able to sync Norton’s desktop browser extension with my mobile app using a QR code (which was really simple).

Norton Password Manager Ease of Use and Setup

Once you have Norton Password Manager’s mobile app and browser extension installed, you can import passwords from Firefox, Chrome, Dashlane, LastPass, and 1Password — but you can’t import a generic .CSV from any other password manager, which could be really frustrating for users trying to move their vaults from the dozens of other password managers on the market.

Also, I found Norton’s password import app (which you have to download to get passwords from Firefox or Chrome) to be really frustrating and time consuming. I would honestly recommend that most users simply keep their old password manager installed for a few weeks while Norton Password Manager is installed. Norton will automatically ask to add any logins to your vault after you enter them, which is a lot easier than spending a ton of time navigating the password import app.

Once you’ve got your vault set up, Norton Password Manager is super easy to use. Every time I created a new login, Norton asked to save that password to my vault. And when I navigated to any websites that were in my vault, Norton’s Password Manager logo appeared in the login fields — all I had to do was click the logo and Norton would auto-fill my logins, address, or payment information quickly and easily.

Norton Password Manager Ease of Use and Setup

Overall, setting up Norton Password Manager is pretty simple — with the exception of the password import process — and once Norton Password Manager is installed, it’s really easy to add new logins, auto-fill saved logins, and even auto-fill payment forms and other web forms.

Try Norton Password Manager

Norton Password Manager Mobile App

Norton Password Manager Mobile AppNorton Password Manager’s mobile app is streamlined, secure, and pretty easy to use.

I tested Norton Password Manager on my iPhone as well as on a Samsung Galaxy phone with the latest Android OS installed. On my iPhone, I set Norton Password Manager as my preferred password manager in the “Settings” > “Passwords” menu — and any time I navigated to a page that was in my password vault, I was able to easily auto-fill logins with just a few taps on my screen and a biometric scan to authenticate my Norton Password Manager login.

Norton Password Manager Mobile App

I also appreciate that Norton Password Manager’s mobile app automatically syncs with Norton’s cloud servers, meaning it automatically imports any passwords added while you’re on another mobile device or desktop. This is very rare for free password managers — Avira Password Manager and Bitwarden are the only competitors that allow unlimited password syncing across devices with their free plans.

Norton Password Manager also includes some useful features like:

 • Password generator.
 • Secure browser.
 • Mobile unlock (2FA feature).
 • Biometric login.

Norton’s Secure Browser is a decent additional feature that combines Norton’s Safe Web and Safe Search tools.

Safe Web detects dangerous phishing and exploit sites, which is pretty helpful. Safe Search combines Ask.com’s search engine with Norton’s suspicious website database — it’s supposed to rank sites as safe or unsafe, but in my testing it didn’t provide very accurate ratings for most sites (and it frequently failed to offer a ranking for many sites).

I really like Norton’s Mobile Unlock feature — Norton automatically sends a notification to your mobile device when you try to access Norton Password Manager on your desktop, allowing you to log into Norton’s web dashboard and browser extension without the need to type in your master password. Essentially, it’s a basic mobile 2FA feature, and it’s especially helpful if you have biometric login set up for your mobile Norton app.

With biometric login, you can access your mobile password vault with a single fingerprint or face scan. Couple that with Norton’s Mobile Unlock feature for desktop users, and you can access your vault on both mobile and desktop with just a single biometric scan.

Norton Password Manager Mobile App

Norton Password Manager’s mobile app provides intuitive auto-filling, automatic multi-device sync, and some helpful additional features that make it a good option for users looking for a secure, easy-to-use password manager for Android and iOS devices.

Try Norton Password Manager

Norton Password Manager Customer Support

Norton offers a wide variety of support options. These include an online database of guides and FAQs, as well as:

 • Help forum.
 • Phone support.
 • Live chat.
 • Remote access.

I really like Norton’s online knowledge base — it contains illustrative screenshots and video guides that are easy to follow, even for non-tech-savvy users.

Norton Password Manager Customer Support

I also really appreciate that Norton Password Manager offers phone and live chat support, which very few password manager competitors offer. Norton’s live chat and phone support are available in dozens of languages, including English, German, Dutch, Spanish, Arabic, Mandarin, and Turkish.

My experiences with Norton’s live support options were hit or miss — I spoke with some phone support staff that were able to quickly understand my issues, and even use remote access to help me resolve them, but I also spoke with live chat members that took 15-20 minutes to answer my questions.

However, even with these issues, I never had to wait longer than 30 minutes to resolve an issue with Norton, which is much, much faster than the email response times from most password manager support teams.

Considering that most password managers only offer email support (although Dashlane does provide excellent live chat support), Norton Password Manager probably offers the most helpful customer support options of any password manager on the market in 2022.

Try Norton Password Manager

Is Norton Password Manager the Best Free Password Manager in 2022?

Norton Password Manager is a secure, easy to use free password manager with some helpful extra features.

It’s not as good as premium password managers like 1Password, Dashlane, or Keeper, but it’s definitely a decent option for people looking for a free password manager (it’s one of the rare free password managers to offer unlimited password syncing across unlimited devices).

Norton Password Manager is pretty minimal — it doesn’t include 2FA compatibility like LastPass, password sharing and vault organizing tools like 1Password, or advanced form-filling options like RoboFormBut Norton Password Manager does have a vault auditing tool, password Autochange feature, and easy biometric login for mobile devices. All of Norton’s features work well, and I never had any problems generating, auto-saving, or auto-filling logins.

Plus, Norton has one of the most robust customer support teams of any password manager on the market, with live chat, phone support, and even remote access options.

If you’re looking for a dependable free password manager, Norton Password Manager is a good option. You can also get Norton Password Manager as part of Norton’s advanced internet security packages that also include complete antivirus protection, live dark web monitoring, excellent parental controls, and a pretty decent virtual private network (VPN). Norton’s internet security packages all come with a generous 60-day money-back guarantee.

Try Norton Password Manager

Is Norton Password Manager safe?

Yes, Norton Password Manager is completely safe.

Norton Password Manager uses 256-bit AES encryption — it’s virtually impossible to crack and it’s the same level of protection used by banks, intelligence agencies, and governments all over the world.

Norton has a zero-knowledge policy, meaning your data is encrypted and decrypted locally on your device with your master password — so there’s no way for any of the information you store in Norton Password Manager to be accessed on Norton’s servers.

Unfortunately, Norton doesn’t include the two-factor authentication (2FA) tools that would add another layer to password security. This could be a one-time password generated on your phone, a physical USB token, or even a desktop biometric scan. Competitors like 1Password and Dashlane provide these secure 2FA options and I’d like to see Norton Password Manager incorporate 2FA in its software, too.

Is Norton Password Manager free to use?

Yes.

Norton Password Manager is available as a free mobile download for Android and iOS, and also as a browser extension for Chrome, Safari, Firefox, Edge, and Internet Explorer. You have to create a free my.norton account to use Norton Password Manager and sync data across devices.

Norton Password Manager is also bundled for free with all of Norton’s 360 internet security plans, which offer tons of useful cybersecurity tools for a great value. There’s a 60-day money-back guarantee on all of Norton’s plans.

Does Norton Password Manager sync across devices?

Yes.

If you sign in to the same Norton account, Norton Password Manager synchronizes your passwords across your devices, allowing you to access your login information wherever you are — it’s pretty easy to use.

Free password managers don’t often include this feature, so I was very impressed to find it in Norton Password Manager. Avira Password Manager also offers unlimited multi-device sync with its free plan, but LastPass Free offers unlimited password storage on either mobile or desktop devices.

Does Norton Password Manager work on Mac, Android, or iOS?

Yes.

Just like Norton’s other security applications and services, Norton Password Manager works on Windows, Mac, Android, and iOS. Norton Password Manager doesn’t actually have a desktop application, but it’s available as a browser extension for Chrome, Safari, Firefox, Edge, and Internet Explorer.

Norton’s mobile apps are easy to download and install for Android and iOS — but you’ll need to make a free my.norton account first.

Προϊόντα και τιμολόγηση του Norton Password Manager

Norton Password Manager
0,00 $ / έτος
Συμπέρασμα

Norton Password Manager is a completely free password manager with secure encryption, a zero-knowledge protocol, an intuitive dashboard, and some helpful security features. It’s not as full-featured as the top password managers on the market, but it offers unlimited multi-device sync, biometric login, password vault auditing, and a cool password auto-change feature. Norton Password Manager is bundled with Norton 360, which also comes with live dark web monitoring, a virtual private network (VPN), parental controls, and a generous 60-day money-back guarantee.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ben Martens
Ben Martens
Αρχισυντάκτης

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Ben Martens είναι δημοσιογράφος στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με εμπειρία στον χώρο της ηθικής στο διαδίκτυο,στις δοκιμές κακόβουλου λογισμικού και στην πολιτική ιδιωτικότητας. Διαμένει στο Όρεγκον, και όταν δεν υποστηρίζει τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου, περπατάει με τον σκύλο του και επινοεί ιστορίες με την κόρη του.

Password Managers Comparison

Τσέκαρε τους 3 κορυφαίους εναλλακτικούς διαχειριστές κωδικών πρόσβασης

Αξιολογήσεις χρηστών για την Norton Password Manager

*Οι αξιολογήσεις των χρηστών δεν είναι επαληθευμένες

2 7
Βασισμένο σε 9 αξιολογήσεις σε 4 γλώσσες 4.2
Γλώσσα
Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για την Norton Password Manager {{στα Ελληνικά}}. Αν έχετε δοκιμάσει τις υπηρεσίες της, παρακαλούμε γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια αξιολόγηση {{στα Ελληνικά}}
Η εμπιστοσύνη των χρηστών μας είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα μας! Οι εταιρείες antivirus δεν θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για να αλλάξουν ή να διαγράψουν αξιολογήσεις.

Δεν βρέθηκε αξιολόγηση χρήστη. Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει την Norton Password Manager!

ΓΡΑΨΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γράψε μια Αξιολόγηση για την Norton Password Manager

0.0/ 10.0

Παρακαλούμε γράψε το eimail σου για να καταχωρήσεις την αξιολόγηση