Επαγγελματικές Αξιολογήσεις
Ιδιοκτησία
Προμήθειες Συνεργατών
Οδηγίες για τις Αξιολογήσεις

Torguard Αξιολογήσεις 2022

Κατατάσσεται νούμερο 37 από 64 VPN
Κατατάσσεται νούμερο 37 από 64 VPN
Katarina Glamoslija
Katarina Glamoslija
Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιανουαρίου 2022

Torguard - Αξιολόγηση: Γρήγορη Περίληψη από Ειδικό

Torguard is a decent VPN for encrypting your internet traffic but not much else. While Torguard is an ok choice for general web browsing, it’s lacking a lot of the features and functionality I want to see in a premium VPN in 2022.

If you’re looking for a VPN that has excellent security features, maintains blazing-fast speeds, supports torrenting, works with Netflix, and provides easy-to-use apps across all popular operating systems and devices, take a look at our top-ranked VPNs here.


TorGuard is one service I see cropping up over and over again on affiliate “review” sites and “recommendations” on the subs I help moderate on Reddit.  Usually any mention of their service is accompanied by a lot of hype – almost as if someone is trying to sell something…

Many VPN companies unfortunately rely on the native advertising (paid reviewer) model to generate referrals for their business, but it may be worth noting that Torguard has some of the most out of control affiliates in the industry.  Do a search for “Torguard review” and you will struggle to find many that are written by someone without a financial stake (re: conflict of interest) in readers purchasing service using the links in such reviews.  One such affiliate of Torguard’s, has in the past, stolen my work and put it up on their own website (and yes, I had reached out to them at the time of the incident in question, and no action was ever taken by them against the offending party).  I believe this says something about a service when they’re content to let their resellers run amok.  You’ll read later in their terms about the lengths they go to attempting to nail down customer responsibility and absolve themselves of as much as possible.  This strikes me as hypocritical when those they partner with are given free reign to steal copyrighted and trademarked work of others.  Now that we’ve established all of this – on with the review!

Αρχισυντάκτρια

Signing up for the service:  When signing up for Torguard service, you are offered the choice between 1, 3, 6, 12, and 24 months of service, which is a good number of options, maybe one or two more than is typical.  I selected 1 month and signed up which went smoothly.  If I had one complaint about this, it would be that I was slammed with emails documenting everything step throughout the process:

  1. Welcome email
  2. Customer invoice
  3. Order confirmation
  4. Invoice payment confirmation
  5. Service activation
  6. (Paypal) receipt

This is overkill.  This could be boiled down to one or two messages with an additional notification in the customer portal of the service in my opinion.  A minor annoyance and just something that could use tightening up.  The main website also relies on a handful of “as seen in” references, which include a few different paid affiliates.  This always bothers me when I see this on VPN site marketing, where the reader is supposed to presume these outlets were writing objectively about the service in question.  Of COURSE you’re going to be seen on your advertising partners websites.

Configuring the service: The first thing I did once I had my service selected and paid for (and after I deleted the slew of emails I’d just been hit with), I visited the downloads page in the client portal of the site.  The portal was quite robust, with a good number of options and methods to choose from including Windows, MacOSX, and not one, but three flavors of Linux.  Directly below these “recommended” installations was the “other downloads” section, which included some setup tools and below that, the “OpenVPN config files and scripts”.  This section was easy to find, and broke down configurations by UDP, TCP, and also platform.  This is about as good as it could be, short of using a VPN config file generator a la ZorroVPN or AirVPN.  Regardless, the files were easy to find, and easy to download and setup.

Speed & Stability tests: All tests performed at non-peak times using beta.speedtest.net (html5) or the speedtest.net app.  Connecting using UDP, Default encryption was Blowfish-128.

Speed Tests – Torguard – Desktop
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 9 ms 98.05 mbps 11.84 mbps
Trial 2 9 ms 98.38 mbps 11.53 mbps
Trial 3 9 ms 98.14 mbps 11.98 mbps
Average 9 ms 98.19 mbps 11.78 mbps
US West Trial 1 32 ms 92.74 mbps 11.26 mbps
Trial 2 34 ms 95.41 mbps 10.49 mbps
Trial 3 30 ms 83.30 mbps 10.75 mbps
Average 32 ms 90.48 mbps 10.83 mbps
Comp to Bench +23 ms 92.15% 91.94%
Sweden Trial 1 335 ms 16.14 mbps 4.03 mbps
Trial 2 338 ms 9.28 mbps 2.15 mbps
Trial 3 334 ms 15.15 mbps 2.74 mbps
Average 336 ms 13.52 mbps 2.97 mbps
Comp to Bench +327 ms 13.77% 25.23%
Hong Kong Trial 1 340 ms 15.82 mbps 2.85 mbps
Trial 2 339 ms 16.66 mbps 2.04 mbps
Trial 3 337 ms 15.70 mbps 2.37 mbps
Average 339 ms 16.06 mbps 2.42 mbps
Comp to Bench +330 ms 16.36% 20.54%
Australia Trial 1 435 ms 11.61 mbps 3.02 mbps
Trial 2 435 ms 11.23 mbps 1.63 mbps
Trial 3 434 ms 11.83 mbps 1.55 mbps
Average 435 ms 11.56 mbps 2.07 mbps
Comp to Bench +426 ms 11.77% 17.54%
Speed Tests – Torguard – Mobile
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 11 ms 74.97 mbps 14.42 mbps
Trial 2 11 ms 74.68 mbps 14.34 mbps
Trial 3 11 ms 74.59 mbps 13.93 mbps
Average 11 ms 74.75 mbps 14.23 mbps
US West Trial 1 33 ms 18.44 mbps 13.46 mbps
Trial 2 37 ms 17.73 mbps 13.60 mbps
Trial 3 36 ms 18.67 mbps 13.34 mbps
Average 35 ms 18.28 mbps 13.47 mbps
Comp to Bench +24 ms 24.46% 94.64%
Sweden Trial 1 335 ms 4.94 mbps 8.43 mbps
Trial 2 355 ms 3.16 mbps 9.83 mbps
Trial 3 405 ms 3.70 mbps 6.69 mbps
Average 365 ms 3.93 mbps 8.32 mbps
Comp to Bench +354 ms 5.26% 58.44%
Hong Kong Trial 1 374 ms 1.99 mbps 5.15 mbps
Trial 2 367 ms 2.49 mbps 4.81 mbps
Trial 3 366 ms 2.31 mbps 5.13 mbps
Average 369 ms 2.26 mbps 5.03 mbps
Comp to Bench +358 ms 3.03% 35.35%
Australia Trial 1 437 ms 1.80 mbps 3.01 mbps
Trial 2 437 ms 1.82 mbps 2.44 mbps
Trial 3 456 ms 1.90 mbps 4.02 mbps
Average 443 ms 1.84 mbps 3.16 mbps
Comp to Bench +432 ms 2.46% 22.18%

Torguard’s US servers ranked higher than almost any I’ve tested in the past, and their international servers came close to achieving broadband speeds, which if you’ve read my other reviews, is a decently big deal (as most international server bandwidth I’ve seen on other services varies widely and is usually pretty lackluster).  However, the default encryption is Blowfish-128, which is known/suspected to have weaknesses and is not the best for security or privacy.  AES-256 (strong, but slower) is apparently available after making some manual tweaks to config files, but this is not ideal.  US servers approached broadband speeds, but overall, mobile benchmarks were lacking.

Getting support: Torguard has a live chat feature on their site, but it requires cookies to be enabled in your browser.  Many privacy centered configurations have cookies turned off, or highly restricted (as does mine), so this wasn’t a valid option.  Even after disabling Privacy Badger and uBlock Origin, I was not able to access this function.  Torguard also had a phone number on their support page, which I tried calling.  I was greeted with a very robotic sounding voice (on the level of Microsoft Sam) which listed a few options.  I pressed “1” for support, but got another voice prompt telling me that support was unavailable and that it was sending me to voicemail.  Unfortunately, this is what I expected, as I’ve tried calling several VPN phone support numbers and never found one that actually let me speak to a human being – they will redirect me to voicemail or play back a canned message about checking the site for more information.  More options become available when you log into the customer portal including a web form which allowed me to submit a support ticket.  I’ve only seen it once before, but there was a dropdown that allowed me to select low, medium, or high priority for my ticket.  I like this idea, although I have to wonder if A) people abuse it and mark theirs high every time, or B) they actually put priority on tickets that are marked high (this is all just speculation however).  I submitted a general information request asking about their encryption and port blocking.  I received a succinct answer the following morning with the information I had requested.  Support by webform/email seemed to be decent based on this.

Getting a refund: I asked for a refund and received one within minutes, possibly the fastest I’ve ever seen and with absolutely no hassle.  Extremely responsive!

Concerns in Terms & Conditions / Privacy Policy:

Torguard’s terms took the crown for longest, most obnoxious labyrinth of red tape and absolution of responsibility I’ve ever seen.  They are so broad in fact, that a rogue term (which I will show below), essentially binds everyone who will may ever or has ever used Torguard to its terms.

“You may not reproduce, copy, or download any content from TorGuard.net without the express written authorization to first do so.”

So, config files?  Installers?  What constitutes express, written authorization?  I doubt they would really enforce this with parts of the site that contain download and such, but it’s a little silly that this term even exists in my opinion.

“The Client fully understands that the current Terms of Services put forth are subject to changes made by TorGuard.net at anytime and you agree to be bound by any and all changes, modifications or revisions.”

I get that a lot of them do this, but it always bugs me when companies write themselves a blank check this way.

“These Terms and Conditions extend and apply to all users of TorGuard.net including both potential and current ‘visitors'”

No.  Go back and read that again.  All of Torguard’s terms and conditions apply to potential visitors of the website.  Potential visitors.  Ladies and gentlemen, I think we have found the most ill-conceived clause to be written into a VPN service’s terms and policies.  Are you reading this carefully?  Because according to Torguard, YOU, dear reader, who may have never visited the website or used the service, are subject to each and every one of these terms!  (Not really).  Of course this could never be enforceable, I only include it to show you the extreme lengths Torguard goes to in their terms to wash their hands of all liability and accountability whatsoever.

“Refunds can be denied within the 7 day period in cases of excessive usage.”

What constitutes excessive usage?  It doesn’t say.  Buyer beware.

“TorGuard.net reserves the right to close your account at any given time without any prior notice. While TorGuard.net will, in the best interest of our clients, attempt to provide full and complete service, this right is reserved for reasons which may emerge at a later date.

The Client also understands that TorGuard.net for reasons beyond its control may shut down and terminate services. If TorGuard.net ceases operations, clients will be notified within at least thirty (30) days advance notice. No subscribers will be eligible for a pro-rated, partial, or complete refund in the event of a shut down.”

Not sure if a scenario exists that this would actually occur, but apparently they think so enough to include it in their terms.

Αρχισυντάκτρια

Final thoughts: Torguard is one of the most marketed and visible services I’ve seen in this industry.  As I describe in my Guide to choosing the best VPN (for you), for me personally, trust and transparency are the biggest things I look for in a VPN service, even before convenience and the features mentioned above.  Being able to trust a VPN company, especially when purchased for privacy reasons is of the utmost importance.  Torguard is certainly not the only company that uses native advertising to market their product, but they may just be in the running for a VPN company that relies on it the most heavily, allowing their reselling partners to generate referrals by hook and by crook in such volumes as few others can claim.  Their terms are also far too complex and broad.

Like some other services, I find Torguard difficult to recommend for any one specific use case.  People interested in privacy or security will probably more favorable terms, and a business model that shows a little more ethical intent and trustworthiness.  The one use case that comes to mind is maybe Streamers (who are only concerned with streaming while away on vacations, business, etc) may find them useful, as their US servers were quite possibly the fastest I’ve ever tested.  Is wanting a super fast refund a use case?  If so, that too.

FROM THE VPN COMPARISON CHART
CATEGORY VPN SERVICE Torguard
JURISDICTION Based In (Country) USA
Fourteen Eyes? Five
Freedom Status Free
LOGGING Logs Traffic
Logs DNS Requests
Logs Timestamps
Logs Bandwidth
Logs IP Address
ACTIVISM Anonymous Payment Method Email
Accepts Bitcoin Yes
PGP Key Available No
Warrant Canary No
Meets PrivacyTools IO Criteria No
LEAK PROTECTION 1st Party DNS Servers Yes
IPv6 Supported / Blocked Yes
Kill Switch
PROTOCOLS Offers PPTP Yes
Offers OpenVPN Yes
OBFUSCATION Supports Multihop
Supports TCP Port 443
Supports Obfsproxy Yes
Supports SOCKS Yes
Supports SSL Tunnel Yes
Supports SSH Tunnel Yes
Other Proprietary Protocols
PORT BLOCKING Auth SMTP
P2P No
SECURITY Weakest Data Encryption
Strongest Data Encryption
Weakest Handshake Encryption
Strongest Handshake Encryption
AVAILABILITY # of Connections 5
# of Countries 43
# of Servers 1600
WEBSITE # of Persistent Cookies 7
# of External Trackers 3
# of Proprietary APIs 14
Server SSL Rating A
SSL Cert issued to Self
PRICING $ / Month (Annual Pricing) 5
$ / Connection / Month 1
Free Trial No
Refund Period (Days) 7
ETHICS Contradictory Logging Policies
Falsely Claims 100% Effective Yes
Incentivizes Social Media Spam
POLICIES Forbids Spam No
Requires Ethical Copy No
Requires Full Disclosure No
AFFILIATES Practice Ethical Copy No
Give Full Disclosure No

Προϊόντα και τιμολόγηση του Torguard

Σχετικά με τον συγγραφέα

Katarina Glamoslija
Katarina Glamoslija
Αρχισυντάκτρια

Σχετικά με τον συγγραφέα

H Katarina είναι λάτρης της τεχνολογίας με ειδικότητα στα προϊόντα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των δεδομένων και τη διατήρηση ισχυρών πρακτικών για τη γενική ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όταν δεν είναι "Safety Detective", της αρέσει να παίζει με τις δύο γάτες της, να παρακολουθεί τη μία μετά την άλλη ταινίες ή σειρές που έχουν σχέση με το έγκλημα, να δοκιμάζει εκλεκτά κρασιά και να διαβάζει για την προέλευση του σύμπαντος.

VPN Comparison

Αξιολογήσεις χρηστών για την Torguard

Η εμπιστοσύνη των χρηστών μας είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα μας! Οι εταιρείες antivirus δεν θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για να αλλάξουν ή να διαγράψουν αξιολογήσεις.

Δεν βρέθηκε αξιολόγηση χρήστη. Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει την Torguard!

ΓΡΑΨΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γράψε μια Αξιολόγηση για την Torguard

0.0/ 10.0

Παρακαλούμε γράψε το eimail σου για να καταχωρήσεις την αξιολόγηση