Πώς Δοκιμάζουμε τα Προγράμματα Διαχείρισης Κωδικών Πρόσβασης

Τα προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης αποθηκεύουν και συμπληρώνουν αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασής σας, έτσι ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να θυμούνται ή να εισάγουν χειροκίνητα όλα τα στοιχεία σύνδεσής τους κάθε φορά που συνδέονται σε έναν λογαριασμό τους στο διαδίκτυο. Οι συνεργάτες μας κάνουν μια σειρά από τεστ για να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προγράμματος διαχείρισης κωδικών.

Δείτε πώς δοκιμάζουμε τα προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης:

Category Breakdown
 • 5% - Αγορά & Κατέβασμα
 • 10% - Εγκατάσταση & Ρύθμιση
 • 20% - Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση
 • 20% - Βασικά Χαρακτηριστικά
 • 15% - Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά
 • 10% - Multi-User Plans & Password Sharing
 • 10% - Τιμές
 • 10% - Υποστήριξη Πελατών & Επιστροφή χρημάτων
1. Αγορά & Κατέβασμα

1. Αγορά & Κατέβασμα — 5%

Εμείς αγοράζουμε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο που προσφέρεται από κάθε υπηρεσία διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και το κατεβάζουμε στο σύστημά μας.

Αξιολογούμε την ποικιλία των επιλογών πληρωμής που είναι διαθέσιμες, τη δυσκολία της συνολικής διαδικασίας πληρωμής και το αν η αγορά του προϊόντος παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες ή υπάρχει κάτι που σάς αποθαρρύνει να κάνετε την αγορά (όπως, για παράδειγμα, κρυφά κόστη ή πίεση για επιπλέον αγορές προϊόντων).

Στη συνέχεια κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος διαχείριση κωδικών στο σύστημά μας. Εξετάζουμε το μέγεθος κάθε αρχείου που κατεβάζουμε και βλέπουμε πόσος χώρος αποθήκευσης απαιτείται.

Με βάση την εμπειρία μας κατά την αγορά και το κατέβασμα κάθε προϊόντος, δίνουμε βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 5% της συνολικής βαθμολογίας.

2. Εγκατάσταση & Ρύθμιση

2. Εγκατάσταση & Ρύθμιση — 10%

Μετά το κατέβασμα, εγκαθιστούμε το πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης σε διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούν Windows, macOS, Android και iOS.

Τα περισσότερα προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης διαθέτουν και μια επέκταση για το πρόγραμμα περιήγησης, οπότε εγκαθιστούμε το πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να αξιολογήσουμε πλήρως τη λειτουργικότητά του.

Μόλις εγκατασταθεί το πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, προχωράμε στη ρύθμιση του προγράμματος. Αρχικά, συνδεόμαστε στην εφαρμογή διαχείρισης κωδικών πρόσβασης ή στην επέκταση του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Εξετάζουμε πάντα προσεκτικά τη διαδικασία δημιουργίας του κύριου κωδικού πρόσβασης για να αξιολογήσουμε αν κάθε πρόγραμμα εγγυάται ή όχι ότι οι χρήστες δημιουργούν έναν ισχυρό κύριο κωδικό πρόσβασης.

Με βάση την εμπειρία μας από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση κάθε προϊόντος, δίνουμε βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 10% της τελικής βαθμολογίας.

3. Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση

3. Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση — 25%

Ένα σωστό πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει προηγμένες επιλογές ασφαλείας για την ασφαλή αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης ενός χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης υψηλού επιπέδου.

Υπάρχει μια σειρά παραγόντων που αναζητούμε όταν κάνουμε την αξιολόγηση της ασφάλειας κάθε προγράμματος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, όπως:

 • Επιλογές κρυπτογράφησης — βρίσκουμε τι επίπεδο κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί το κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης (το στάνταρ είναι 256-bit AES).
 • Αρχιτεκτονική μηδενικής γνώσης — κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε βέβαιοι ότι το κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι προγραμματιστές να μην έχουν καμία απολύτως πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα των χρηστών.
 • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) ή έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) — δοκιμάζουμε και αξιολογούμε όλες τις επιλογές 2FA ή MFA που προσφέρονται.
 • Επιλογές ανάκτησης λογαριασμού — εμείς εξετάζουμε το εύρος των επιλογών που έχουμε για ανάκτηση λογαριασμού, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους σε περίπτωση που χάσουν τον κύριο κωδικό πρόσβασής τους.

Δίνουμε χαμηλές βαθμολογίες στα προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης που δεν προσφέρουν ισχυρά πρότυπα κρυπτογράφησης, δεν έχουν κατασκευαστεί με χρήση της αρχιτεκτονικής μηδενικής γνώσης, δεν περιλαμβάνουν μια σειρά επιλογών 2FA ή MFA ή/και δεν έχουν επιλογές ανάκτησης λογαριασμού.

Με βάση την αξιολόγησή μας για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα πρωτόκολλα κάθε προϊόντος, δίνουμε μια βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 25% της τελικής βαθμολογίας.

4. Βασικά Χαρακτηριστικά

4. Βασικά Χαρακτηριστικά — 25%

Κάθε βασικό χαρακτηριστικό που έχουν τα προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης αξιολογείται προσεκτικά για να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί όπως πρέπει.

Στα βασικά χαρακτηριστικά που δοκιμάζουμε περιλαμβάνονται:

 • Αποθήκευση κωδικών — πώς αποθηκεύονται και πώς οργανώνονται οι κωδικοί πρόσβασης.
 • Αυτόματη συμπλήρωση και αυτόματη αποθήκευση — πόσο καλά το κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών συμπληρώνει αυτόματα τα πεδία σύνδεσης και πόσο καλά καταγράφει τις νέες συνδέσεις.
 • Δημιουργία κωδικών πρόσβασης — πόσο εύκολη είναι η δημιουργία νέων κωδικών πρόσβασης και πόσο ισχυροί και ευέλικτοι είναι αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης.
 • Κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης — πόσο ασφαλής και εύχρηστη είναι η δυνατότητα κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης και αν υπάρχει ή όχι όριο στον αριθμό των κωδικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού μεταξύ των χρηστών.

Με βάση την αξιολόγησή μας για τις βασικές λειτουργίες κάθε προϊόντος, δίνουμε βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 25% της τελικής βαθμολογίας.

5. Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά

5. Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά — 15%

Πολλά προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης με κορυφαία βαθμολογία διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία είτε προσφέρουν στους χρήστες πρόσθετη ασφάλεια είτε βελτιώνουν την αποδοτικότητα του προγράμματος.

Επειδή τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται από κάθε εταιρία μπορεί να διαφέρουν, εμείς αξιολογούμε πρώτα τον αριθμό των προσφερόμενων λειτουργιών, και στη συνέχεια, αποφασίζουμε αν κάθε χαρακτηριστικό λειτουργεί όπως διαφημίζεται ή όχι.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που δοκιμάζουμε περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση του σκοτεινού διαδικτύου — σαρώνει τις βάσεις δεδομένων στο σκοτεινό διαδίκτυο για να δει αν τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη έχουν διαρρεύσει στο σκοτεινό διαδίκτυο.
 • Αναφορές ασφαλείας — ελέγχει τη συνολική ισχύ της βάσης δεδομένων που περιέχει τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη και τον ενημερώνει για το πώς μπορεί να κάνει πιο ισχυρούς τους κωδικούς πρόσβασής του.
 • Κρυπτογραφημένη αποθήκευση αρχείων — αποθηκεύει μεγάλο αριθμό αρχείων του χρήστη στους κρυπτογραφημένους διακομιστές της εταιρείας στο cloud.
 • Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης — επιτρέπει την αλλαγή κωδικών πρόσβασης σε συγκεκριμένους ιστότοπους με ένα μόνο κλικ στην εφαρμογή διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης..
 • Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) — βοηθάει τον χρήστη να αλλάξει την ΙΡ διεύθυνσή του και του προσφέρει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του στο διαδίκτυο.

Αν κάθε επιπρόσθετο χαρακτηριστικό λειτουργεί όπως ακριβώς διαφημίζεται, εμείς συγκρίνουμε και αντιπαραβάλλουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό με τα αντίστοιχα των άλλων προγραμμάτων διαχείρισης κωδικών και των αυτόνομων προϊόντων που προσφέρουν την ίδια λειτουργία. Στη συνέχεια εξετάζουμε αν το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό έχει ή όχι επιπλέον κόστος και αποφασίζουμε αν αξίζει τα επιπλέον χρήματα.

Με βάση την εμπειρία μας με τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος διαχείρισης κωδικών, εμείς δίνουμε μια βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 15% της τελικής βαθμολογίας.

6. Multi-User Plans & Password Sharing

6. Multi-User Plans & Password Sharing — 10%

We test each password manager’s ability to handle multiple users and facilitate password sharing within a team or family. We also assess the options for adding and removing users, the ease of sharing passwords and logins, and the level of control offered to the administrator or owner of the account.

Our team will create an account on the password manager we’re testing, assess the overall experience when using family management dashboards, and check for any limitations or additional costs for adding multiple users. We’ll also check if the product offers discounts on its family plans.

Finally, we evaluate the security of the password sharing process, including how passwords are encrypted, how they’re shared, and whether you can choose the access level granted to each user. We also examine any additional security features provided with multi-user accounts.

Based on each product’s multi-user plans and password sharing capabilities, we give a score out of 10. This makes up 10% of the final score for each password manager.

6. Τιμές

6. Τιμές — 10%

Οι συνεργάτες μας αξιολογούν το κόστος κάθε προγράμματος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.

Εξετάζουμε την ποικιλία των πακέτων ή των συνδρομών που προσφέρει κάθε εταιρία, αναλύουμε τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν κάθε πακέτο και αποφασίζουμε αν το κάθε πακέτο αξίζει την τιμή του.

Κάθε πακέτο διαχείρισης κωδικών πρόσβασης συγκρίνεται με τα αντίστοιχα πακέτα που προσφέρονται από άλλα προγράμματα διαχείρισης κωδικών για να διαπιστώσουμε αν το προϊόν είναι χαμηλού κόστους ή είναι ακριβό σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προγράμματα.

Εκτός από την αρχική τιμή κάθε πακέτου, λαμβάνουμε υπόψη μας τις διαθέσιμες εκπτώσεις και τις προσφορές που διαφημίζει η κάθε εταιρία. Αν είναι διαθέσιμο, ενημερώνουμε τον χρήστη αν η τιμή με την έκπτωση αποτελεί μια καλή αγορά ή όχι.

Με βάση την τιμή του κάθε προϊόντος, δίνουμε σε κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης μια βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 10% της τελικής βαθμολογίας.

7. Υποστήριξη Πελατών & Επιστροφή Χρημάτων

7. Υποστήριξη Πελατών & Επιστροφή Χρημάτων — 10%

Εμείς εξετάζουμε τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες στους χρήστες — όσο περισσότερες είναι οι επιλογές, τόσο το καλύτερο.

Δίνουμε καλές βαθμολογίες σε εταιρείες που προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα επιλογών υποστήριξης, όπως μέσω email, ζωντανή γραπτή συνομιλία, τηλεφωνική επικοινωνία, φόρουμ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ειδικοί μας επικοινωνούν πολλές φορές με την ομάδα υποστήριξης κάθε εταιρίας που διαθέτει προγράμματα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης με διάφορες ερωτήσεις και προβλήματα που θέλουν λύση, για να αξιολογήσουν την ταχύτητα και τη συνολική ποιότητα της κάθε απάντησης.

Τέλος, βλέπουμε αν κάθε εταιρία εφαρμόζει πολιτική επιστροφής χρημάτων ή προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Αξιολογούμε ολόκληρη τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων ζητώντας επιστροφή των χρημάτων μας εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου της εγγύησης, κρίνουμε πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία για την επιστροφής χρημάτων και πόσος χρόνος χρειάζεται για να επιστραφούν τα χρήματα στον λογαριασμό μας.

Με βάση το πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται η κάθε ομάδα υποστήριξης στα αιτήματά μας και πόσο χρήσιμη είναι η απάντηση που λαμβάνουμε για να μάς βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, δίνουμε στην κάθε εταιρία μια βαθμολογία με άριστα το 10. Αυτή η βαθμολογία αποτελεί το 10% της τελικής βαθμολογίας.

Τελικές Βαθμολογίες για τα Προγράμματα Διαχείρισης Κωδικών Πρόσβασης

Οι συνεργάτες μας που γράφουν τις αξιολογήσεις υπολογίζουν την τελική βαθμολογία για κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών με βάση τη βαθμολογία που πήρε στις διάφορες κατηγορίες δοκιμής.

Κάθε κατηγορία δοκιμής έχει διαφορετική βαρύτητα στην τελική βαθμολογία, οπότε διαιρούμε την κάθε βαθμολογία δοκιμής με τα ακόλουθα ποσοστά:

Αγορά & Κατέβασμα: 5%

Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά: 15%

Εγκατάσταση & Ρύθμιση: 10%

Τιμές: 10%

Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση: 25%

Υποστήριξη Πελατών & Επιστροφή Χρημάτων: 10%

Βασικά Χαρακτηριστικά: 25%

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τους αριθμούς για να φτάσουμε σε μια τελική βαθμολογία για κάθε πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, η οποία εμφανίζεται στην κορυφή κάθε αξιολόγησης. Τα προϊόντα με συνολική βαθμολογία πάνω από 8/10 θεωρούνται γενικά εξαιρετική επιλογή για τους περισσότερους χρήστες. Τα προϊόντα με βαθμολογία περίπου 7/10 είναι σε γενικές γραμμές αρκετά καλά, αν και πιθανόν υπάρχουν καλύτερες επιλογές στην αγορά. Οι βαθμολογίες από 6/10 και κάτω δείχνουν ότι οι συνεργάτες μας αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα και πολύ πιθανόν το προϊόν να μην είναι το καλύτερο για τους περισσότερους χρήστες στην παρούσα μορφή του.